emptycart

سبد خرید شما خالی است.

محصولات خاص را مشتریان خاص انتخاب می کنند.

دمپایی طبی

دمپایی طبی زنانه چرم

اگر مدت زمان زیادی سر پا هستید (در محل کار و یا خانه) برای حفظ سلامت خود مخصوصا زانو ها و کمر از صندل و دمپایی طبی چرم استفاده کنید.

چرا ؟ 1 . طبی بودن دمپایی یا صندل فشار کل بدن را از کمر و زانو ها برمیدارد.

2. چرم بودن ،جذب کردن عرق و از بین بردن بوی بد ،  سالم ماندن پوست پا

 

خرید دمپایی استاندارد را جدی بگیرید زیرا پای شما قلب دوم شما حساب می شود و نباید به آسانی از کنار آن عبور کنید.

fa_IR