emptycart

Your cart is empty.

You can create your style with best products of world brands.

Ortopedik

دمپایی طبی زنانه چرم

اگر مدت زمان زیادی سر پا هستید (در محل کار و یا خانه) برای حفظ سلامت خود مخصوصا زانو ها و کمر از صندل و دمپایی طبی چرم استفاده کنید.

چرا ؟ 1 . طبی بودن دمپایی یا صندل فشار کل بدن را از کمر و زانو ها برمیدارد.

2. چرم بودن ،جذب کردن عرق و از بین بردن بوی بد ،  سالم ماندن پوست پا

 

terlik al استاندارد را جدی بگیرید زیرا پای شما قلب دوم شما حساب می شود و نباید به آسانی از کنار آن عبور کنید.

tr_TR